Over Stichting Sportcentrum Atlas

De stichting sportcentrum atlas is in 1983 mede op initiatief van de gemeente Den Haag opgericht  om met name migranten randgroepjongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.

Sinds jaar en dag is de stichting in de ambtelijke kringen bekend als “Atlas” ; bestaat sedert begin jaren ’80 en kent een lange geschiedenis als een van de meest betrouwbare migranten organisatie in  onze stad. Atlas is ontstaan als een van de “multiculturele oogappels” van wijlen wethouder P. Vink, die ook de opening van de voorziening heeft verricht.

De gemeente stelde hiertoe middelen beschikbaar om een voormalig badhuis aan de Jan van  Gojenstraat 88 volledig aan te passen en in te richten als sportcentrum.

Vanwege begrotingstekorten in de winternota van 1995 werd besloten om de subsidie per 1 januari 1996 stop te zetten.

Het bestuur heeft alles aan gedaan om de stichting draaiende te houden door inschakeling van veel vrijwilligers. Thans is de stichting door de centrale ligging in het gebied een verzamel plaats voor jongeren en ouderen allochtonen en autochtonen uit omstreken om in contact te komen met elkaar en ook wat aan hun conditie, fitnessen en krachtsport te doen.

De stichting heeft ten doel het in multi-cultureel verband bevorderen van de krachtsport en het bevorderen van het doen uitoefenen van de krachtsport door stichting aangeslotenen.

  1. Het bieden van gelegenheid tot het beoefenen van de krachtsport
  2. Het verzorgen van oefeningen en het begeleiden van stichting aangeslotenen.
  3. Een bijdrage leveren aan de vormgeving van de culturele pluriformiteit op basis van wederzijdse begrip en wederzijdse acceptatie in het kader van relatieverbetering.
  4. Het bevorderen van integratie in de Nederlandse samenleving.
  5. Het aanschaffen en beschikbaar stellen van materiaal op het gebied van krachtsport.
  6. De exploitatie van een krachtsportcentrum

Waar kan je ons vinden

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 22.00 uur
Zaterdag: 11.00 – 18.00 uur
Zondag: 11.00 – 17.00 uurs.

Contributie

De contributie is € 25,- per maand
Gratis inschrijven
Wanneer je v.a. 16 e vd maand inschrijft, dan ontvang je 50% korting op de contributie

Adres

Jan van Gojenstraat 88
2526 RM ‘s-Gravenhage
Tel: 070-380 8157