Welkom bij Stichting Sportcentrum Atlas

Sportcentrum Atlas

De stichting sportcentrum atlas is in 1983 mede op initiatief van de gemeente Den Haag opgericht om met name migranten randgroepjongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.

Oprichting

Sinds jaar en dag is de stichting in de ambtelijke kringen bekend als “Atlas” ; bestaat sedert begin jaren ’80 en kent een lange geschiedenis als een van de meest betrouwbare migranten organisatie in onze stad.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in multi-cultureel verband bevorderen van de krachtsport en het bevorderen van het doen uitoefenen van de krachtsport door stichting aangeslotenen.

Waar kan je ons vinden

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 22.00 uur
Zaterdag: 11.00 – 18.00 uur
Zondag: 11.00 – 17.00 uurs.

Contributie

De contributie is € 25,- per maand
Gratis inschrijven
Wanneer je v.a. 16 e vd maand inschrijft, dan ontvang je 50% korting op de contributie

Adres

Jan van Gojenstraat 88
2526 RM ‘s-Gravenhage
Tel: 070-380 8157